Image: Family tree showing Hendrik VAN WESSEL - vanwessel.org © 2019

Library: documents, sources and links ...

Collected by Cornelis van Wessel, B.Sc. (Edin.), BA (Hons., Open)

Although the Internet has some excellent and stable recources, hard found material sometimes disappears or changes location, so rather than have to re-locate these we have collected some of them here for your own research. Were possible we have given the source at the time of downloading. Please note that virtually all these resources are in Dutch. In the articles on this website we have translated relevant parts from Latin or older version of Dutch, but it is impossible to translate all these documents.

Cadastral maps of the area east of Barneveld (1832), the most detailed at that time. Source: Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Documents & References

 • Baas, Henk, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius and Hans Renes (Ed.) (2012) 'Tot hier en niet verder: Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis', Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
 • Beerends, P. (1935) 'Het oud-archief der gemeente Harderwijk, Tweede Stuk: Regestenlijst en Index', Gebr. Mooij, Harderwijk.
 • Bondam, Pieter (1783) 'Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen', Bartholome Wild, Utrecht.
 • Brons, Rudy (2005) 'Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei: Gemeenten Amerongen, Barneveld, Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg. Hoofdrapport: Inventarisatie, analyse en visie.', Brons Partners, Landschapsarchitecten, Culemborg.
 • Debois, J. M. (2004) 'Het Graafschap Gelre 870-1500', Online Source.
 • Heringa, E. (1932) 'Tynsen op de Veluwe', J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia.
 • Herrendorf, T. B. (2018) 'Het leger van het hertogdom Gelre in de vijftiende eeuw: De organisatie van het Gelderse leger tussen 1420-1440', MA thesis (18 Juni, 2018), University of Leiden.
 • Horter, Ria (2008) 'De jacht in de Middeleeuwen', article in 'onze HOND' January, 2008.
 • Houttuyn, Frans (1767) 'De Regtsgeleerde, Spectatoriale Vertogen, Deel 1', Erven van F. Houttuyn, Amsterdam.
 • Meurkens, L. (Ed.) (2018) 'Op zoek naar het middeleeuwse Wedichem: Resultaten van een archeologische opgraving in het plangebied Harselaar-Zuid (gemeente Barneveld)', Archol Report 400.
 • Nijhof, Is. An. (1847) 'Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde', Is. An. Nijhof, Arnhem.
 • Schatten, Nicolao (1693) 'Annalum Paderbornensium, Pars I', Christopher Nagelii, Jesnitz Anhaltini.
 • SVP Architectuur en Stedenbouw (2012) 'Barneveld in Beeld: Ruimtelijke Atlas en Weldtandsnota', SVP Architectuur en Stedenbouw, Project Number 2703 (March, 2012), Amersfoort.
 • ten Houte de Lange, S. M. (1977) 'Rapport van het Veluwe-onderzoek: Een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid.', Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen.
 • van Doesburg, J, J. W. de Kort and P. A. C. Schut (2010) 'IJzer en Aarde', Rapportage Archeologische Monumentenzorg 185, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
 • van Heijgen, Eugene(2015), 'De Veluwe als jachtlandschap: Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930', MA thesis (March, 2015), University of Groningen.
 • Veluwse Geslachten (1383) 'Paderborn Urkunde 410: 17 november 1383', Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Kloster Abdinghof, Paderborn (Scanned by www.veluwsegeslachten.nl. (https://www.veluwsegeslachten.nl/openbaar/scans/bouw18.pdf)
 • van den Born, Peter (2018) 'De vroege geschiedenis van Boeschoten en zijn omgeving: Een parel op de Veluwe', in 'Darpstroat uut Garder', October 2018.

Internet Links

Up